De SIKB

op 22 september 2015

De Stichting Indische Koempoelan Besar. In het jaar 2000 mag ik als IKA voorzitter het roer overnemen als voorzitter de SIKB. Hieronder vallen ook de koempoelans van Hengelo en Enschede. Eenmaal per jaar kwamen de besturen van de IKA, SIC en de SOVT uit Enschede, Nasi Idjo, Stichting Herdenking Enschede bij elkaar om elkaars jaarprogramma uit te wisselen. De laatste jaren is de behoefte hieraan afgenomen omdat men onderling veel contact heeft en goed op de hoogte is van elkaars programma’s

Michel van RuyvenDe SIKB