De verspreiding van het Nieuwsbulletin

op 22 september 2015

Wat eraan voorafgaat? De voorzitter en secretaris gaan direct na een koempoelan aan de slag met het redigeren van het volgende nieuwsbulletin. Nadat de kopij is vervaardigd door de secretaris en het voorwoord van de voorzitter is opgenomen stuurt hij die op aan de voorzitter met het verzoek waar nodig te corrigeren. Daarna gaat het NB naar de drukker. Daags daarna wordt de boekjes bij de drukker afgehaald en gebundeld per rayon. De rayonhoofden zorgen verder voor verspreiding aan de leden. Buiten ALMELO woonachtigen krijgen het NB per post toegestuurd.

Michel van RuyvenDe verspreiding van het Nieuwsbulletin