De VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019

op 11 november 2018

Uw bestuur denkt nu aan een dag begin september in 2019. Zodra de datum is vastgelegd is hoort u van ons. De organisatie van deze dag vereist nogal wat voorbereiding. Daarom is het van belang vroegtijdig onze plannen uit te werken en wij hopen u op de Algemene Leden Vergadering in februari op de hoogte te kunnen brengen.

Michel van RuyvenDe VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019