De VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019

op 5 oktober 2018

Uw bestuur zal op korte termijn een datum prikken in 2019. De organisatie van deze dag vereist nogal wat voorbereiding. Het is daarom van belang vroegtijdig onze plannen uit te werken en wij hopen u op de Algemene Leden Vergadering in februari op de hoogte te brengen. Het bestuur zal zoals gebruikelijk onze 70-plussers een fantastische VERWENDAG aanbieden.

Mocht u nog ideeën hebben laat het ons dan weten. Het is tenslotte UW feest!
Namens het voltallig bestuur van de IKA’

Michel van RuyvenDe VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019