De vrijwilligers van de IKA

op 22 september 2015

Onvoorstelbaar eigenlijk hoe onze vrijwilligers in de afgelopen jaren en tot op heden ten dage, altijd bereid zijn om gevraagd of ongevraagde hand en spandiensten te verrichten in allerlei verwante organisaties, maar ook binnen de vereniging zelf. Het sterke punt van onze IKA is eigenlijk de inzet van onze vrijwilligers. Vrijwillig maar niet vrijblijvend wordt er heel wat werk verzet. Onze leden die de koempoelans bezoeken mogen best wel even stil staan bij het horen van de kreet “Vrijwilligers” Ons bestuur is er heel erg trots op en hoopt dat deze groep uitgebreid gaat worden als u ook wat voor de verenging in petto heeft.

Michel van RuyvenDe vrijwilligers van de IKA