De website van de IKA

op 22 september 2015

De nieuwe website van de IKA is gereed: www.indischekoempoelan.nl. Wij trachten de website up to date te houden. In de toekomst is het mogelijk om het NB direct via de website te bekijken. Indien u een email adres heeft, kan de secretaris u het NB toesturen. Voordeel hiervan is dat u het NB niet door de brievenbus hoeft te ontvangen en wij er dus minder hoeven te laten drukken. (kostenbesparend). Mogelijk kan de distributie van het NB worden gereduceerd Wij gaan dit item nog eens doornemen.

Michel van RuyvenDe website van de IKA