Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden

op 5 december 2017

Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst.

Wij rekenen op uw medewerking.
Tony Kuschel

Michel van RuyvenDringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden