Gaat wijkgebouw de Schelf sluiten?

op 15 november 2016

N.a.v. de geruchten dat het wijkgebouw de Schelf zou gaan sluiten, een korte samenvatting van een artikel in de Tubantia. Almelo. Wethouder Irene ten Seldam (CDA) maakt zich momenteel niet geliefd bij de vrijwilligersbesturen van de Almelose wijkcentra. In gesprekken met de diverse besturen wilde de wethouder op korte termijn overleg over de aktiviteiten en inventariseren waar deze activiteiten eventueel elder in de wijk konden worden gehouden. Ook werd de huur overeenkomst met de beheerder Accres van een zestal wijkcentra per einddatumcontract al formeel opgezegd.

De voortvarende houding zette de zaak op scherp waardoor diverse wijkbesturen zich verenigden in de zogenoemde club van 40 om gezamenlijk een vuist te maken. PVDA afdelingsvoorzitter Herman Zwerink zat onlangs de verzetsgroep voor, geassisteerd door de afdelingssecretaris Jorien Geerdink in een gesprek met de gemeente en kwam na afloop tot de conclusie dat sluiting en beëindiging van subsidie per 1 januari 2018 van de baan was vanwege een uitspraak van wethouder Ten Seldam. Dat het besluit van uw college zoals verwoord in de brief van 12 juli 2016 aan de besturen van de wijkcentra geen rechtsvervolg heeft.

Dat ziet Ten Seldam anders. Zij stelt dat dit betekend dat tegen de bewuste brief geen bezwaar kan worden gemaakt maar dat wel bezwaar kan worden gemaakt als er een concreet voorstel bij de gemeenteraad wordt neergelegd. Daarin heeft de wethouder formeel gelijk. In het krantenartikel gaat het verder over de vraag waarom en wat is er feitelijk besloten. De gefuseerde raadsfractie Almelo Samen (LAS) diepte een en ander nog eens op en volgens LAS heeft de gemeenteraad alleen maar opdracht gegeven te onderzoeken of er bezuinigingen mogelijk zijn op het vlak van gemeentelijk vastgoed, op onder andere wijkaccommodaties, sport en onderwijshuisvesting. Er is kennelijk een verkeerde conclusie getrokken dat het plan van de gemeente een plan van aanpak was om wijkcentra te sluiten en de subsidies stop te zetten. Die houding gaat LAS een brug te ver LAS wil bovendien dat de wijkbesturen voldoende tijd krijgen om hun meningen te formuleren.

Michel van RuyvenGaat wijkgebouw de Schelf sluiten?