Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azie 1941-1949

Elk jaar op 15 augustus organiseren wij een herdenking in Enschede bij het Indiëmonument. in het Blijdensteinpark gelegen aan de Boulevard 1945 te Enschede. Het bestuur, bestaat geheel uit vrijwilligers. Tot op heden was het nog steeds mogelijk om deze herdenking te organiseren en wij hopen dat dit in de toekomst ook mogelijk blijft.

Steun de herdenking

Velen gingen u voor

Wij verzoeken U om de Stichting te ondersteunen om dit mogelijk te maken. Dit kan o.a. door op de dag van de herdenking gul te geven bij de te houden collecte of door een donatie over te maken op.

Bank nr.; NL37INGB0000279490 t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Neem contact op

Het bestuur is als volgt samengesteld

Voorzitter – Hr. E.C. Briët email
Penningmeester Mw. Homeijer email
Secretaris – Hr. A. J. Kok email

Commissie leden

Hr. P. Amweg – email
Hr. A.B. Bijkerk – email
Hr. T. Bruins – email
Hr. A. Gellekink – email
Hr. T. Kuschel – email
Hr. W. Muller – email
Hr. H. Oorlog – email
Hr. B.. Pelupessy – email
Mw. P. Hinne
Website: Hr. A. J. Kok email

En door niet bij name genoemde vrijwilligers, donateurs e.a.

In Enschede staat het oudste Indië-monument van Nederland. Het werd opgericht ter nagedachtenis van alle  burger en militaire gevallenen in Zuid- Oost Azië in de jaren 1941- 1949. Het monument is ontworpen door de beeldhouwer H.L. Petri en op 14 januari 1960 onthuld door mw. Spoor-Dijkema, de weduwe van generaal S.H. Spoor.

 

Beschrijving: Beeld van een bescherming zoekend persoon

Materiaal: Brons

Diepte/breedte/hoogte: 210/360/210

Plaats: Enschede, Boulevard 1945, Blijdensteinpark

Michel van RuyvenStichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azie 1941-1949