Programma

Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Z.O. Azië, 1941–1949, heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de gevallenen tijdens de 2e Wereldoorlog in Z.O. Azië en de daarop volgende vrijheidsstrijd van de republiek Indonesië.

Indien U sympathiek staat tegenover het werk van de Stichting, dan kunt U Uw vrijwillige bijdrage, storten op ABN/AMRO 44.18.05.442 of NL37INGB0000279490, t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië te Enschede. Of in de collectebus in de ontvangsttent na afloop van de herdenking.

Wij hopen dat onze donateurs en gasten dit willen doorgeven aan familie, kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen. Zodat het in de toekomst mogelijk blijft onze geschiedenis te herdenken en de lessen die hieruit voortvloeien, uit te dragen naar de volgende generaties. Het bestuur hoopt U bij de herdenking op woensdag15 augustus 2018 weer te mogen begroeten.

A.J. Kok

Secretaris SHGZOA 1941-1949

Aanbeveling: bestelling bloemstukken/kransen: o.a. bij

“Bloemsierkunst Mimosa” Korte Hengelosestraat 27, 7511 CV, Enschede Tel: 053-4305296-”

en de “De Bloemenschuur ” Ootmarsumsestraat 354, 7603 AV, Almelo. Tel: 0546-861141

Deze herdenking is mede mogelijk gemaakt door de medewerking

Van onderstaande participerende organisaties:

 • Provincie Overijssel.
 • Gemeente Enschede.
 • Gemeente Hengelo.
 • Gemeente Almelo.
 • Contact Oud en Actief dienende Mariniers (COM)
 • Korps Nationale Reserve. Afdeling Overijssel
 • Indische Koempoelan Almelo :”IKA ‘90.”
 • Stichting Insulinde Contact, “SIC Hengelo”.
 • Onze Vrijwilligers Vereniging.
 • De Bond van: Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers. (BNMO)
 • Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers. (VOMI)
 • Vereniging Indië-Militairen, Afdeling Overijssel. (VIM)
 • Twentse Politiekapel.
 • Alle vrijwilligers die ons ondersteunen en onze gasten ontvangen en helpen bij het inrichten van de tenten en het presenteren van de koffie en thee en snack.

De activiteiten van onze Stichting worden mogelijk gemaakt dankzij

Subsidies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Donaties van de gemeente Hengelo, Almelo.

En onze trouwe organisaties donateurs, daarvoor onze hartelijke dank.

STICHTING HERDENKING GEVALLENEN IN ZUID OOST AZIË 1941-1949

Michel van RuyvenProgramma