Programma 2018

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Z.O. Azië, 1941–1949, heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de gevallenen tijdens de 2e Wereldoorlog in Z.O. Azië en de daarop volgende vrijheidsstrijd van de republiek Indonesië.

Op woensdag 15 augustus 2018.  Bij het ”Indië monument”, in het Blijdensteinpark aan de Boulevard 1945 te Enschede. Ontvangst vanaf 10.15 uur met Koffie/thee.

Aanvang plechtigheid om   10.45 uur.

 

Muzikale medewerking wordt verleend door; De Twentse Politiekapel o.l.v. Willem Loff.

En het ensemble van Wouter Muller.

 

PROGRAMMA 2018  Woensdag 15 augustus 2018

STICHTING HERDENKING GEVALLENEN IN ZUID OOST AZIË 1941-1949

 

Inleiding van de sprekers door de Voorzitter Hr. E.C. Briet.

Muzikale begeleiding; Twentse Politiekapel. O.l.v. Willem Loff.

                                    Wouter Muller ensemble met zang Esther Pierweijer.

 

10.15 uur.      Ontvangst met koffie/thee.

 

10.45 uur.      Innemen van de plaatsen.

 

11.00 uur.      Welkom en Vlaggenceremonie.

 

11.15 uur.      Begroeting door de Burgemeester van Enschede

De Hr. O. van Veldhuizen.

 

11.30 uur       Lied; Wouter Muller “Dit moment dit monument.

 

11.35 uur       Welkomstwoord van de voorzitter van de

Stichting HGZOA ’41-49’. De Hr. E.C. Briët.

Inleiding Spreekster:

Mw. Inge Dümpel met het Thema “Verloren Kindertijd”.  klik hier voor de tekst

                       

11.50 uur.       Lied; Wouter Muller en Paul Amweg.

 

11.55 uur       Senne Peters na inleiding door Paul Amweg . Klik hier voor de tekst

                       

                        Cyll Briët leest voor uit een boek van Mw. Inge Dümpel. Klik hier voor de tekst

 

 12.10 uur.     De hoornblazer geeft signaal: “Geeft Acht”.

Gevolgd door één minuut stilte. Afgesloten met Taptoe.

Daarna : “twee coupletten van het  “Wilhelmus”.

 

12.20 uur.      Inleiding tot kranslegging.

Kranslegging op afroep.

Twentse Politiekapel: speelt Koraal muziek.

 

13.10 uur.      Lied; Wouter Muller en Esther Pierweijer.

“ Het Indisch Onze Vader ”.

 

13.15 uur.       Dankwoord.

 

13.15 uur.       Defilé langs het Monument.

 

                         Na afloop van het defilé .

Vlaggeceremonie (hijsen van de Vlag “Volmast”).

Gevolgd door het neerhalen van de Vlag.

 


 

Na het defilé bent U van harte uitgenodigd om in de ontvangsttent, met een kop koffie/thee, een Indische snack en een broodje nog even na te praten.

 

Wij verzoeken u vriendelijk.

1e uw aanwezigheid vooraf aan ons te melden d.m.v. de bijgevoegde antwoordkaart of per email indien u een emailadres heeft opgegeven. U kunt daarop aangeven of u wel of geen krans wilt leggen en zo ja namens welke organisatie.

2e Uw aanwezigheidskaart bij de ingang in de ontvangsttent. (ingevuld) te deponeren in de kaartenbak

3e In de toehoorderstent zijn stoelen van de voorste rijen voorzien van naamkaarten of reserveringnummers. De plaatsen voorzien van een naamkaart zijn voor speciale genodigden of       mindervalide personen. De plaatsen met een reserveringsnummer, zijn bestemd voor aangemelde kransleggers. Max. 2 per organisatie.

Kransleggers krijgen na aanmelding per email of schriftelijk, een afroepnummer toegezonden.

Parkeren kan op het terrein. Voor en achter de ’Villa’. Leden van de NATRES verwijzen u er naar.

 

4e Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, indien er veranderingen zijn die voor het actueel houden van ons uitnodigingenbestand van belang zijn, b.v. adres wijzigingen of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen enz., ons dat te laten weten. Dat kan o.a. door gebruik te maken van de antwoordkaart of een email bericht.

 

Het werk voor de jaarlijkse Herdenking Gevallenen op 15 augustus, wordt enkel door vrijwilligers gedaan.

De huur van de tenten, de koffietafel het drukwerk etc. worden betaald uit vernoemde subsidies en donaties.

Gezien de jaarlijks stijgende kosten, is een vrijwillige financiële bijdrage van bijzonder groot belang. Opdat wij de Herdenking ook in de toekomst op dezelfde indrukwekkende wijze voor u allen kunnen blijven organiseren.

 

Indien U sympathiek staat tegenover het werk van de Stichting, dan kunt U Uw vrijwillige bijdrage, storten op ABN/AMRO 44.18.05.442 of NL37INGB0000279490, t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië te Enschede. Of in de collectebus in de ontvangsttent na afloop van de herdenking.

 

Wij hopen dat onze donateurs en gasten dit willen doorgeven aan familie, kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen.  Zodat het in de toekomst mogelijk blijft onze geschiedenis te herdenken en de lessen die hieruit voortvloeien, uit te dragen naar de volgende generaties. Het bestuur hoopt U bij de herdenking op woensdag15 augustus 2018 weer te mogen begroeten.

 

A.J. Kok

Secretaris SHGZOA 1941-1949

 

 

Aanbeveling: bestelling bloemstukken/kransen: o.a. bij

“Bloemsierkunst Mimosa” Korte Hengelosestraat 27, 7511 CV, Enschede Tel: 053-4305296-“

en de “De Bloemenschuur ” Ootmarsumsestraat 354, 7603 AV, Almelo. Tel: 0546-861141

 

 

Deze herdenking is mede mogelijk gemaakt door de medewerking

Van onderstaande participerende organisaties:

 

 

 • Provincie Overijssel.

 

 • Gemeente Enschede.
 • Gemeente Hengelo.
 • Gemeente Almelo.
 • Contact Oud en Actief dienende Mariniers (COM)
 • Korps Nationale Reserve. Afdeling Overijssel
 • Indische Koempoelan Almelo :”IKA ‘90.”
 • Stichting Insulinde Contact, “SIC Hengelo”.
 • Onze Vrijwilligers Vereniging.
 • De Bond van: Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers. (BNMO)
 • Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers. (VOMI)
 • Vereniging Indië-Militairen, Afdeling Overijssel. (VIM)
 • Twentse Politiekapel.
 • Alle vrijwilligers die ons ondersteunen en onze gasten ontvangen en helpen bij het inrichten van de tenten en het presenteren van de koffie en thee en snack.

 

 

De activiteiten van onze Stichting worden mogelijk gemaakt dankzij

Subsidies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Donaties van de gemeente Hengelo, Almelo.

En onze trouwe organisaties donateurs, daarvoor onze hartelijke dank.

Michel van RuyvenProgramma 2018