Programma 2020

De Corona crisis en de daaruit voortvloeiende bevolen maatregelen van de overheid en instanties, zullen U zeker niet zijn ontgaan. Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid - Oost Azië 1941-1949, heeft om alle risico’s te vermijden, besloten de herdenking dit jaar op 15 augustus in het Blijdensteinpark af te gelasten.

Het publiek, bestaat veelal uit personen die tot de risico-doelgroepen behoren en wij willen niet de kans lopen dat er iemand door ons evenement besmet raakt. Om toch aandacht te besteden aan de 15e augustus, zal een beperkte kranslegging plaatsvinden ZONDER publiek waarvoor een vertegenwoordiger van de provincie Overijssel en de burgemeester van Enschede zijn uitgenodigd, evenals door een vertegenwoordiging van het organiserend comité.

Er komen geen toespraken of andere evenementen. Wel zal na de kranslegging het Wilhelmus en het Indisch Onze Vader via een CD ten gehore worden gebracht. Wij verzoeken U DRINGEND het terrein tijdens dit gebeuren te vermijden.

Vanaf 11.15 uur kan er door een ieder die dat wil stil worden gestaan en bloemen worden gelegd bij het monument. U wordt verzocht de op dat moment geldende maatregelen in acht te nemen. Helaas dwingen de omstandigheden ons hiertoe. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Eugène Briët
Voorzitter SHGZOA 1941-1949

Enschede 06-07-2020

Michiel VergunstProgramma 2020