Sponsoren

Deze herdenking is mede mogelijk gemaakt door de medewerking Van onderstaande participerende organisaties:

Provincie Overijssel.

Gemeente Enschede. Hengelo.

Indische Koempoelan Almelo :”IKA ‘90.”

Stichting Insulinde Contact, “SIC Hengelo.”

Onze-Vrijwilligers Vereniging

Korps Nationale Reserve. Afdeling Overijssel

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

Bond van Wapenbroeders.

Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers. (VOMI)

Vereniging Indië-Militairen, Afdeling Overijssel. (VIM)

COM (Contact Oud Mariniers)

AriënsZorgpalet

” Stichting Slamat Datang ”  Koempoelan Enschede

Twentse Politiekapel.

De activiteiten van onze Stichting worden voor een groot deel mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei,

Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Donaties van de gemeente Hengelo.

En onze trouwe donateurs, daarvoor onze hartelijke dank.

Michel van RuyvenSponsoren