Herdenkings ceremonies Enschede en Almelo

op 14 september 2018

Ook dit jaar hebben we op 15 augustus weer een herdenkingsceremonie gehouden bij het Indisch Monument in Enschede. Waarbij alle gevallenen uit de WO II in Zuid Oost Azië herdacht werden. Onder de aanwezigen de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel en burgemeesters van de omliggende steden.

De herdenking is dit jaar goed bezocht. Een mooie ontwikkeling is de constatering dat er veel nieuwe gezichten onder de gasten waren. Doorgaans jongeren van de 2e generatie. Gelukkig waren de weersomstandigheden tijdens de herdenking uitstekend. Waardoor alle onderdelen uit het programma goed tot uiting kwamen.

Door de schrijfster Ingrid Dümpel is een voordracht gehouden met als thema “verloren kindertijd”. Bijzonder was de bijdrage door 2 kleinkinderen , van bestuurslid Paul Amweg en de voorzitter vande stichting Eugene Briet, die in het thema van dit jaar een voordracht hielden. Gezien de leeftijd en mannier waarop zij hun verhaal vertelden kregen we een aantal leuke en emotionele reakties uit de aanwezigen. Er zijn weer vele kransen gelegd. o.a door de voorzitters van de IKA en de SIC namens de SIKB.

Even als voorgaande jaren draait de herdenking op alle fronten op de medewerking van onze vrijwilligers. Bij deze de vrijwilligers van de IKA onze hartelijk dank. Alle medewerkers en vrijwilligers aan deze herdenking dan ook heel hartelijk dank voor de inzet en enthousiasme om de herdenking ook dit jaar weer professioneel te laten verlopen.

Even als in Enschede, is er in Almelo op 14 augustus een herdenkingsdienst gehouden bij het monument voor de gevallenen uit Almelo in WO II. In Zuid oost Azie. Tijdens de ceremonie is er door de Tony Kuschel Vz. van de IKA en Eugene Briet Voorzitter van de Herdenking in Enschede een krans gelegd.

Nol Kok

Michel van RuyvenHerdenkings ceremonies Enschede en Almelo