Herdenkingsceremonies

op 9 september 2016

Op 13 augustus is in het Hagenpark in Almelo de jaarlijkse herdenking gehouden bij het Monument van de gevallenen uit Almelo. Aanwezig, Javier Cornelissen (Loco Burgemeester) namens de gemeente Almelo. En vertegenwoordiging van Keep Them Roling met diverse militaire voertuigen. Het Almeloos mannen koor onder begeleiding van Nick Moritz. De herdenkingsrede uitgesproken door Paul Geerdink (zoon van oud Indië veteraan), die het verhaal van thuis, onder die omstandigheden goed weergaf. Signaal Geef Acht en Taptoe werden ten gehore gebracht door Herbert Blaak. Door Silvia Jannink (Vriendschap) en door mijzelf (Veteranenvrouwen) werden als gedicht voorgelezen. Theo Mäkel gaf aan dat het mijn laatste organisatie was en bedankte mij voor de bewezen diensten. Silvia Jannink en Erik Schippers zullen het van mij verder overnemen.
Vriendelijke groet, Ad Bouwens.

Michel van RuyvenHerdenkingsceremonies