Het 4e lustrum 2005 – 2010

op 22 september 2015

Het jubileumfeest is gepland op 29 augustus 2010. Niet toevallig is het feest in augustus gehouden. Statutair is op 27 augustus 1991 de IKA’90 opgericht. Hoe het 20 jarig jubileum heeft plaatsgevonden kom ik later op terug. De heren Bolding en Baden zijn voor IKA bestuurders geen onbekenden. Na de oprichting bleven de contacten hecht en wij hebben de heren altijd bij iedere gelegenheid uitgenodigd om erbij te zijn. Wij hebben de eer gehad hen altijd te mogen begroeten. Wij hebben ook een beschermvrouw en een beschermheer binnen onze vereniging en wel respectievelijk mevrouw Joke van der Kooy-Feenstra en de heer Reinier van Broekhoven. Wat maakt onze vereniging zo bijzonder en wat doen wij voor onze leden op het sociale vlak in het algemeen en in het bijzonder. Wij houden als bestuur het welzijn van onze leden hoog in het vaandel. Voor het inwendige van de mens verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat twee leden, die behept zijn met de vaardigheid om voor grote partijen te koken en zich iedere maand suf piekeren wat het menu van de maand gaat worden. Ook de snacks vervaardigen zij bij toerbeurt om de maand

Michel van RuyvenHet 4e lustrum 2005 – 2010