Het 5e lustrum op 27 september 2015

op 22 september 2015

De afgelopen 25 jaar is er binnen de vereniging van alles en nog wat aan de orde geweest. Er is heel wat op ons afgekomen en om aan te geven waar wij als bestuur mee bezig zijn geeft het voorgaande u een beeld van het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij hebben Budgettair gezien de mogelijkheid om het 5e lustrum te vieren. Wij hebben de subsidie, de reservering en een winst op het vorig jaar. Het bestuur heeft daarom besloten om het 25 jarig jubileumfeest geheel gratis aan de leden aan te bieden. Onze Verwendag, onze Koempoelan middag en ons jubileumfeest op één dag houden en wel op zondag 27e september 2015.

Michel van RuyvenHet 5e lustrum op 27 september 2015