Het dankwoord

op 22 september 2015

Namens het voltallig bestuur wil ik allen danken voor het vertrouwen in ons en dat wij nog in lengte van jaren de Indische Koempoelan Almelo
een warm hart mogen toedragen. Wij verwachten u op 27 september op ons jubileumfeest! Namens het bestuur;

Tony Kuschel uw voorzitter.

Michel van RuyvenHet dankwoord