Het derde lustrum 2000-2005

op 22 september 2015

Vanaf het moment van aantreden als voorzitter van de IKA’90 heb ik actie ondernomen en persoonlijk diverse leden benaderd om in een nieuw te vormen bestuur deel te nemen. Het dagelijks bestuur was afgerond. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Nu nog commissieleden aanzoeken, die bereid zouden zijn diverse taken binnen de vereniging te vervullen. Ook dat is gelukkig vlot gegaan. Uiteindelijk is het gelukt een bestuur van negen leden samen te stellen. De taakverdeling is divers en is in goed overleg snel ingevuld. Een vaststaand feit is dat de bestuursvergadering voortaan elke maand plaatsvindt op de dinsdagavond voor de koempoelan. Diverse activiteiten zijn erbij gekomen of in stand gehouden. Hoe vullen wij het verenigingsjaar in?

Michel van RuyvenHet derde lustrum 2000-2005