Het Digitale Nieuwsbulletin

op 13 februari 2017

Wij streven ernaar om het bulletin rond de 12e van iedere maand verzendklaar te hebben en als zodanig ontvangt u het digitale NB via uw email – als u zich hiervoor heeft opgegeven.

Wij gaan ervan uit dat u uw mailbox regelmatig opent – en zeker rond de 12e van iedere maand – opdat u uw digitale nieuwsbulletin kunt inzien. Het ging de afgelopen maand niet geheel “gesmeerd” daar de aangeleverde email adressen van enkele leden niet juist bleek te zijn. Onze excuses voor dit ongemak. Het zou wenselijk zijn dat u contact opneemt met onze secretaris dhr. Nol Kok als u afziet van digitale verzending of juist in aanmerking wil komen voor digitale verzending. Door deze digitale verzending hebben wij als IKA onze drukkosten met 50% verminderd. Wel iets om over na te denken beste leden!

Michel van RuyvenHet Digitale Nieuwsbulletin