Het Indisch Herinneringscentrum gaat verhuizen

op 26 mei 2017

Het Indisch Herinneringscentrum heeft besloten te verhuizen naar Den Haag. Het Indisch Herinneringscentrum geeft met dit voornemen invulling aan de gewenste groei en ontwikkeling tot een volwaardig Herinneringscentrum waar de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan een prominente plek krijgen.

Met het besluit om Landgoed Bronbeek te verlaten en te verhuizen naar Den Haag, kan het Indisch Herinneringscentrum de gewenste groei bereiken en zijn kerntaken optimaal vervullen, zoals verwoord in de oprichtingsbrief aan de Tweede Kamer uit 2007. De beslissing doet tevens recht aan de uitkomsten van de in het eerste kwartaal van 2016 gehouden landelijke enquête, waarbij de achterban de voorkeur voor Den Haag als vestigingsplaats uitsprak.

Het Indisch Herinneringscentrum wordt een volwaardig Herinneringscentrum voor een nationaal en internationaal publiek met aandacht voor het Indisch materieel en immaterieel erfgoed. We ontwikkelen onder andere een publiekspresentatie, een kenniscentrum, een ontmoetingscentrum met ruime aandacht voor educatie en inhoudelijke activiteiten. Ook actuele thema’s tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis krijgen hier een plek. Het Indisch Herinneringscentrum zal zich, mede door de samenwerking met Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, ontwikkelen tot een nationale en internationale pleisterplaats van de Indische gemeenschap. Den Haag is bij uitstek de Indische stad van Nederland en de internationale stad van Vrede en Recht. De voorkeur gaat uit naar een locatie in de buurt van het Indisch monument. Indisch Herinneringscentrum: Het Indisch Herinneringscentrum is een nationaal Herinneringscentrum van de Tweede Wereldoorlog evenals Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het Ministerie van VWS verleent instellingssubsidies aan de vier nationale herinneringscentra.

Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. Om niet te vergeten. En om actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen beter te kunnen begrijpen. Het Indisch Herinneringscentrum doet dat door het verhaal van de Indische gemeenschap door te geven via educatie aan de jeugd en voorlichting aan een breder publiek. Daartoe organiseert het Indisch Herinneringscentrum vele activiteiten en kan het publiek onder andere de interactieve mobiele tentoonstelling de ‘Wereld Express’ bezoeken. Het levend houden van de herinnering zorgt ervoor dat veel mensen – en voornamelijk de jeugd – zich bewust zijn van de betekenis van WOII in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan destijds voor overzeese landgenoten. Het Indisch Herinneringscentrum hanteert daarbij het motto: ‘Indisch Geheugen voor de Toekomst’.

Michel van RuyvenHet Indisch Herinneringscentrum gaat verhuizen