Het tweede lustrum 1995-2000

op 22 september 2015

In deze periode leek het erop alsof de IKA’90 op de proef werd gesteld. Diverse perikelen binnen het bestuur hebben toch geleid tot een kleine afsplitsing van het ledenbestand. Uiteindelijk is het bestuur aangebleven en vond tegen het einde van het 10e jaar een bestuurswisseling plaats. De namen van de bestuursleden die in het 2e lustrum uitstekend hun uiterste best hebben gedaan om de koempoelan draaiende te houden waren, o.a. de heren Kleeman, de Roode, Freiboth. En de dames Lammers, Baumgarten, Van Musscher, en de hr./mw. van Wagtendonk. Het IKA bestuur organiseerde ten behoeve van het 2e lustrum een busreis naar het westen van het land. De belangstelling was zeer groot. Er waren 2 bussen ingezet. Het programma was een rondvaart in Rotterdamse haven, bezichtiging van de Euromast te Rotterdam en daarna een bezoek aan het vissersdorp Urk. Het was een bijzonder en gezellig uitstapje. Menig lid die deze dag heeft meegemaakt zal zich deze lustrum-dag nog goed herinneren. Op het einde van het 2e lustrum is het voorzitterschap overgedragen aan Tony Kuschel. Ik stond uiteindelijk voor een voldongen feit en hoe gaan wij hiermee verder. Het aantal leden was afgenomen en de koempoelan-middagen werden voortgezet met een geringer aantal aanwezigen. Tussen de 60 a 80 leden woonden de middagen bij. Het werd tijd dat er een nieuw plan van aanpak kwam. Een uitdaging weliswaar en met volle moed heb ik nieuwe bestuursleden geworven om wat meer activiteiten te plannen, die de leden zouden aanspreken. Het 3e lustrum was voor het nieuwe bestuur en commissieleden een ware uitdaging.

Michel van RuyvenHet tweede lustrum 1995-2000