Het ziekenbezoek

op 22 september 2015

Als bestuur van een vereniging is het op zijn minst een goede zaak om ons ook over het wel en wee van onze leden te bekommeren. Niemand kiest ervoor om ziek te worden en een van harte beterschapskaart kan weliswaar de persoon opvrolijken en dit is wat wij als bestuur willen delen met onze leden. Bij ernstige ziektes en opnames in het ziekenhuis zal op gepaste wijze een fruitmand of bloemen namens de IKA worden aangeboden. Echter een hiaat in de communicatie is vaak de reden dat er geen melding wordt doorgegeven, waardoor wij achteraf pas komen te horen dat men in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek thuis is geweest. Jammer dat de leden zich schromen om dit te melden. Zodra wij het horen wordt er onmiddellijk op gereageerd. Dus vertel het ons. wij leven als bestuur mee met het wel en wee van onze leden.

Michel van RuyvenHet ziekenbezoek