Hoe is het begonnen?

op 22 september 2015

In het wijkcentrum de Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat in Almelo werden in 1990 al diverse bijeenkomsten gehouden door een kleine groep Indische Nederlanders (Indo’s). Het enthousiasme onder hen was enorm en toch bleek al snel dat men deze gezellige bijeenkomsten ook wel wilde gaan delen met de overige Indische gemeenschap in Almelo. Na informatie in de omliggende gemeenten o.a. Hengelo en Enschede, bleek dat men daar ook al bezig was met soortgelijke bijeenkomsten. In Almelo wilde we een Indische vereniging oprichten en kozen direct voor een professionele aanpak. Zo gezegd, zo gedaan.

Misschien wat deftig klinkend. Maar de comparanten, Mevrouw Hermine Suzanne Walonker en mevrouw Rafael Auw, hadden bij de notaris verklaard dat zij een vereniging wilden oprichten. Na eerst een jaar, vanaf 1990, informele koempoelans te houden, hebben ze toch de stoute schoentjes aangetrokken. Op 27 augustus 1991 is officieel (statutair) de vereniging opgericht. De vereniging draagt de naam INDISCHE KOEMPOELAN ALMELO 1990. Bij afkorting genaamd: I.K.A.’ 90. De prille bestuurders waren Tjalie William Kwist (voorzitter) en Marie Rietberg-Koene (secretaris). Mevrouw Walonker en mevrouw Auw hadden de financiën in beheer (penningmeester).

In artikel 2 is opgenomen.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de oudere Indische Nederlanders in Almelo door:
a) het stimuleren en organiseren van activiteiten, welke zijn gericht op de bevordering van het contact tussen Indische Nederlanders onderling en tussen hen en andere bevolkingsgroepen;
b) het stimuleren en uitvoeren van vormende en ontspannende activiteiten;
c) het geven van voorlichting;
d) het samenwerken met andere organisaties, welke een doel van gelijke strekking nastreven en dat doel op overeenkomstige wijze trachten te bereiken;
e) het verlenen van ondersteuning;
f) het organiseren van contact bijeenkomsten om de onderlinge band verder te verbeteren en het adviseren van de leden;
g) het behartigen van de belangen van Indische Nederlanders en Nederlanders, die een aantal jaren in het voormalige Nederlands Indië (Indonesië) hebben gewoond;
h) het geven van aanzetten tot sociale vernieuwing op het terrein van het verkeer, de veiligheid, de recreatie, de zorgverlening, de emancipatie en het voorkomen en doorbreken van het maatschappelijk isolement, alles in de ruimste zin des woords.

Michel van RuyvenHoe is het begonnen?