Indische Koempoelan Almelo wordt een Stichting

op 29 november 2021

Wat betekent de gewijzigde organisatievorm als Stichting IKA.

1. De Algemene Ledenvergadering in de maand februari 2022 komt te vervallen.
Er wordt vanaf het jaar 2022 geen contributie meer geïnd, daar een “Stichting” IKA zoals wij in de nieuwe samenstelling zijn, geen leden heeft. Eenieder is deelnemer/bezoeker of kan donateur worden.

2. Vanaf januari 2022 komt het nieuwsbulletin te vervallen.
Bij iedere Koempoelan wordt u op de hoogte gebracht over de activiteiten voor de volgende maanden door een flyer met informatie bij de kassa.

3. De ledenlijst is niet meer van kracht
Zodoende besteden wij geen aandacht meer aan de verjaardagen en ziektemeldingen.

4. De aanmeldingen om de Koempoelan te bezoeken blijft gehandhaafd
Daar wij bij de opbouw in de Schelf willen weten hoeveel bezoekers er die middag komen. Degene, die altijd op de vaste lijst stonden kunnen aangeven dat zij zonder tegenbericht de Koempoelan blijven bezoeken.
Opgaven bij Rob Schröder. Tel: 06-44847606.

5. Voorts blijven het volgende jaar onze activiteiten onveranderd.
-De Nieuwjaarskoempoelan,
-de Paaskoempoelan,
-de klederdracht Koempoelan,
-de mini bazaar in november en
-de Kerstkoempoelan in december.

6. De website van de IKA blijft voorlopig (On The Air).
U kunt altijd onze website inzien als u een Koempoelan heeft gemist. Website IKA: indischekoempoelan.nl

7. Pelita
De Pelita voorlichting in de persoon van Josselien Verhoeve voor de WUV of WUBO wordt op aangegeven data in de flyer vermeld.

8. Vrijwilligers Herdenking op 15 augustus 2022
De Stichting IKA blijft haar vrijwilligers beschikbaar stellen voor de Herdenking op 15 augustus 2022 met aanvulling door Selamat Datang en de SIC vrijwilligers.

9. Daar ondergetekende jarenlang de bandjes heef gecontracteerd, is het nu de beurt aan Rob Schröder.
Rob (die zich als vrijwilliger bij de IKA heeft aangemeld) om voor het jaar 2022 de LIVE MUSIC voor de IKA te contracteren.
Ik wens Rob veel succes hiermee.

Tony Kuschel
Uw voorzitter

Michel van RuyvenIndische Koempoelan Almelo wordt een Stichting