Invoering automatische incasso

op 10 juni 2016

In 2013 was reeds getracht om de automatische incasso erdoor te krijgen, maar omdat onze boekhouding niet was geautomatiseerd (geen internet bankieren en geen computer boekhouden ) konden wij dit niet realiseren. Met de invoering van het internet bankieren en de invoering van onze computer boekhouden van onze vereniging is de mogelijkheid aanwezig om over te gaan tot automatisch incasso van onze contributie voor het eind van dit jaar. Het gaat dan om de contributie voor het jaar 2017.

Hoe gaat het in zijn werk?
Er is een incasso overeenkomst met de RABO bank afgesloten. Dit houdt in dat de uitvoering van de incasso opdrachten van de IKA leden door de bank wordt uitgevoerd en bij ieder lid het opgegeven bedrag automatisch van uw bank of girorekening wordt afgehaald en bij geschreven wordt op onze bankrekening. In het september bulletin komen wij hierop terug en hoe de uitvoering kan worden gerealiseerd. Wij willen graag af van de acceptgirokaarten. Het voordeel van de automatische incasso is dat de contributiegelden eenmaal per jaar in een keer op onze bankrekening wordt bijgeschreven.

Namens de voorzitter/penningmeester van de IKA Tony Kuschel.

Michel van RuyvenInvoering automatische incasso