Jaarverslag 2016

op 13 februari 2017

Jaarverslag 2016
Verenigingsjaar; 01 januari 2016 t/m 31 december-2016.

Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

1. Groei van de vereniging
We kunnen ons ook 2016 weer verheugen in constante belangstelling van leden en niet leden. Een gelukkige en verheugende ontwikkeling.

De gemiddelde opkomst op de koempoelans was bij voortduring zeer goed. Er is nog steeds een goede balans in de aan en afmelding van leden. Daardoor kunnen we stellen dat ook dit jaar in veel opzichten een positief jaar is geweest. Ook voor wat betreft de groei van het aantal leden van de IKA in 2016.

2. De volgende leden zijn ons in 2016 ontvallen
De Hr. G. Eevers, Mw. M. Keizer, Mw. J. Meinema,
Hr. J. Haentzgen, Mw. C. Brus

3. Geplande en uitgevoerde activiteiten
10x. IKA koempoelans. Waarvan één in originele Ind. Klederdracht (mei)
14x. Bestuursvergaderingen.
1x. Algemene Leden Vergadering.
1x. Minibazaar tijdens de koempoelan (november)
1x. Bustocht Rotterdam.(juni)
2x. Extra Artiesten op de Paas en Kerstkoempoelan.
3x Informatie mogelijkheid over wetten voor oorlogsgetroffenen, zijnde de WUBO, CAOR tijdens koempoelans, bij onze Pelita Adviseur. HR T. Boiten. Ook dit jaar zijn er weer Vis en Vlieger-dagen georganiseerd. Gewaardeerde en sociaal-contact bevorderende activiteiten. Met dank aan de organisatoren.

4. Busreis
In 2016 was er ruim belangstelling voor de busreis naar de haven en de Markthal in Rotterdam. Een geslaagde dag in een sfeervolle ambiance op de boot en in de markthal en de bus.

5. Opkomst bij de Koempoelans
In 2016 hebben we weer 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren. Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans in 2016 was 203 personen. Er hebben zich 14 personen aangemeld voor het lidmaatschap en 34 leden afgemeld. Op 1 januari 2017 bedroeg het totaal aantal leden van de IKA 311 personen.

De muziek op de koempoelan in juni is ook deze maal met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Die 2 wekelijks een avond bij elkaar komen om te musiceren en zo te oefenen, en tevens genieten. Zodat ze op de juni koempoelan voor de leden kunnen optreden. -De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten,. Waarvoor wij als vereniging IKA aan hen onze welgemeende waardering uitspreken.

6. Paas, en Kerstkoempoelan
De Paaskoempoelan, en Kerstkoempoelan van 2016 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. Waar we met veel plezier op terugkijken. Wederom met het maximale aantal bezoekers. Waarna een openingswoord van voorzitter Tony Kuschel met een overzicht van het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komend jaar. Hij besluit zijn toespraak met een passend gedicht en een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers van de vereniging. Zij allen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en het welslagen van deze koempoelan dagen.

7. Herdenkingen
Evenals voorgaande jaren is er door de IKA met veel vrijwilligers medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, op 15 augustus, bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in Enschede. Mede door de medewerking en onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke sfeervolle herdenking geweest. Ook bij de Herdenking op 14 augustus bij het Monument voor de gevallenen in Almelo is de IKA vertegenwoordigd.

8. Kascommissie 2016 Kascommissie 2017
-1e :Margie Balfour van Burleigh 1e
-2e: Pierre Mannette 2e
-2e :Reserve; Paula Hinne Res;

9. Rooster van aftreden. IKA’90 2017
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar. De bestuursleden die op de ALV in 2017 aftredend zijn, kunnen aangeven of zij aanblijven.

Elly Woudstra
Aangetreden juni 2001
Aftredend-Herkiesbaar febr. 2017.

Peter Camerik
Aangetreden febr.2013
Aftredend-Herkiesbaar febr. 2017.

Martin De Jonge
Aangetreden juni 2001
Aftredend-Herkiesbaar febr. 2017.

Joop Neijndorff
Aangetreden juni 2005
Aftredend-Herkiesbaar febr. 2017.

Andrea v ’t Oostende
Aangetreden febr.2007
Aftredend-Herkiesbaar febr. 2017.

Christien Jacobs
Aangetreden febr.2015
Aftredend-Herkiesbaar febr.2017.

Voorzitter/coördinator Entertainment Tony Kuschel
Aangetreden juni 2000
Aftreden-Herkiesbaar febr. 2018

Tijdelijk penningmeester Nol Kok
Aangetreden febr.2006
Aftreden-Herkiesbaar febr. 2018

Michel van RuyvenJaarverslag 2016