Jaarverslag 2017 IKA

op 12 februari 2018

Verenigingsjaar; 01 januari 2017 t/m 31 december-2017.
Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

1.Groei van de vereniging
We kunnen ons ook 2017 weer verheugen in constante belangstelling van leden en niet leden. De gemiddelde opkomst op de koempoelans is bij voortduring goed. Er is een kleine terugloop in het aantal leden t.o.v. vorig jaar. Maar met 292 leden op dit moment t.o.v. 312 vorig jaar, is er nog steeds een goede balans in de aan en afmelding van leden. Daardoor mogen we stellen dat 2017 in dat opzicht ook een positief jaar is geweest.

2. Helaas zijn ons in 2017 3 leden ontvallen
Mw. J. Leyenaar, Hr. J.W. Smith, Mw. B. Van der Putten.

3. Geplande en uitgevoerde activiteiten
10x. IKA koempoelans. Waarvan één in originele Indische klederdracht (mei)
10x. Bestuursvergaderingen. 1x. Algemene Leden Vergadering. In februari.
1x Verwendag 70+ leden, 1x. Minibazaar tijdens de koempoelan (november) 1x.Busreis Zwarte markt Beverwijk.(juni) 1x. Extra Artiesten op de Paas-koempoelan. 3x Informatie mogelijkheid over wetten voor oorlogsgetroffenen, zijnde de WUBO, CAOR bij onze Pelita adviseur, Hr. Theo Boiten, tijdens koempoelans. Dit jaar zijn er door omstandigheden geen Vis of Vlieger-dagen georganiseerd.

4. Busreis
In 2017 was er ruim belangstelling voor de busreis naar de “ZWARTE MARKT” in BEVERWIJK. Een geslaagde dag waarin bij mooi weer lekker gesnuffeld is tussen de vele standjes en er ook genoeg tijd keuze was om te genieten van een heerlijke maaltijd. Al dan niet Chinees, Koreaans, of Hollandse patat.

5. Opkomst bij de Koempoelans
In 2017 hebben we weer 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren. Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans en 1 verwendag in 2017 was 171 bezoekers per koempoelan.-De muziek op de koempoelans is ook dit jaar door verschillende band verzorgd.
In juni is de muziek weer met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Die 2 wekelijks een avond bij elkaar komen om te musiceren en zo te oefenen, en tevens genieten. En ze op de juni koempoelan voor de leden kunnen optreden.-De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten,. Waarvoor wij als IKA aan hen onze welgemeende waardering uitspreken.

6. Paas en Kerstkoempoelan
-De Paaskoempoelan en Kerstkoempoelan van 2017 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. Waar we met veel plezier op terugkijken.
Met het maximale aantal bezoekers en een openingswoord van voorzitter Tony Kuschel. Hij besluit zijn toespraak met een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers. Zij hebben allemaal belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en het welslagen van de koempoelan dagen.

7. Herdenkingen
Ook in 2017 is er door de IKA met veel vrijwilligers op 15 augustus medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, bij het Indiëmonument in Enschede. Mede door de onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke sfeervolle herdenking geweest. Ook bij de Herdenking bij het Monument voor de gevallenen in Almelo op 14 augustus was een IKA vertegenwoordiging aanwezig.

8. Kascommissie 2017 Kascommissie 2018
-1e :Bart van Cornewal 1e
-2e: Pierre Mannette 2e
-3e :Reserve; Paula Hinne 3e Res;

9. Rooster van aftreden. IKA’90 2018
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar. De bestuursleden die op de ALV in 2018 aftredend zijn, kunnen aangeven of zij aanblijven, zijn. Dat zijn:
1e. Tony Kuschel
Aangetreden van juni 2000 febr. – februari 2018 Aftreden-Herkiesbaar

2e. Nol Kok
Aangetreden van februari 2006 – februari 2018 Aftreden-Herkiesbaar

Overige bestuursleden
Naam Aangetreden
(1). Martin De Jonge (van juni 2001 febr. 2019)
(2). Joop Neijndorff (van juni 2005 febr. 2019)
(3). Andrea v ’t Oostende (febr. 2007 febr. 2019)
(4). Christien Jacobs (van febr. 2015 febr. 2019)
(5). Roy Rappa (van febr. 2017 febr. 2019)
(6). Margie Balfour (febr. 2017 febr. 2019).

Einde jaarverslag secretaris 2017.

Michel van RuyvenJaarverslag 2017 IKA