Jaarverslag IKA’90 2015

op 12 februari 2016

Verenigingsjaar; 01 januari 2015 t/m 31 december-2015.

1. Groei van de vereniging.
We kunnen ons ook dit afgelopen jaar weer verheugen in constante belangstelling van leden en niet leden. Een gelukkige en verheugende ontwikkeling.
-De gemiddelde opkomst op de koempoelans was bij voortduring zeer goed.
-Ook dit jaar moesten wij weer een dringend verzoek doen op de leden die hun contributie nog niet betaald hadden, dit alsnog te doen.
Na een laatste controle op betaling en na overleg, zullen zij bij niet voldoen, als lid worden uitgeschreven.
-Er is nog steeds een goede balans in de aan en afmeldingen van leden. Daardoor kunnen we stellen dat het ook dit jaar wederom een positief jaar is geweest voor wat betreft de groei in het aantal leden van de IKA. In 2015 hebben zich 37 personen aangemeld voor het lidmaatschap. In 2015 hebben zich 35 leden afgemeld voor het lidmaatschap. Op 1 januari 2016 bedroeg het totaal aantal leden van de IKA 331 personen. Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en de uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

2. De volgende leden zijn ons in 2015 ontvallen.
De Hr. C Toemeungte
De Hr. M. De Roode
De Hr. D. Neurink

3. Geplande en uitgevoerde activiteiten.
10x. IKA koempoelans. Waarvan één in originele Ind. Klederdracht (mei)
En de jubileum koempoelan n.a.v. het 25 jarig bestaan. In september.
13x. Bestuursvergaderingen.
1x. Algemene Leden Vergadering.(na de koempoelan in februari)
1x. Minibazaar tijdens de koempoelan (november)
1x. Bustocht Den Haag. Tong Tong Fair.(mei)
2x. Extra Artiesten op de Paas. Jubileum en Kerstkoempoelan
4x Informatie mogelijkheid tijdens koempoelans, bij onze Pelita Adviseur over wetten voor oorlogsgetroffenen, zijnde de WUBO, CAOR.
Ook dit jaar zijn er weer Vis en Vlieger-dagen georganiseerd. Gewaardeerde en sociaal-contact bevorderende activiteiten.
Met dank aan de organisatoren.

4. Busreizen.
In 2015 was er weer ruime belangstelling voor de busreis naar de Tong Tong Fair in Den Haag. En was het een geslaagde dag in een sfeervolle ambiance zowel in de bus als in de tenten op de TTF.

5. Opkomst bij de Koempoelans.
In 2015 hebben we weer 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren.
Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans in 2015 = 203 personen per koempoelan.
-De muziek op de koempoelan in juni is ook deze maal met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Die 2 wekelijks een avond bij elkaar komen om te musiceren en zo te oefenen, en tevens genieten, zodat ze op de juni koempoelan voor de leden kunnen optreden.
-De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten, alsmede de extra lange jubileumdag. Waarvoor wij als vereniging IKA aan hen onze welgemeende waardering uitspreken.

6. Paas, Jubileum en Kerstkoempoelan
-De Paaskoempoelan, Jubileumkoempoelan en Kerstkoempoelan van 2015 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. Wederom met het maximale aantal bezoekers.
-De Paaskoempoelan met het optreden van de dansgroep Hawaiian. Fantasie.
-De Jubileumkoempoelan, waarop alle leden gratis verwend en verzorgd werden door de bestuursleden en een aantal vrijwilligers. Het is voor iedereen een fijne dag geweest, waar we met veel plezier op terugkijken.
-En op de Kerstkoempoelan, zijn in het eerste uur op speciaal verzoek liedjes in de Kerstsfeer verzorgd door Don Belvroy met zijn band DANCE ON, de kerstman (peter Jacobs), en het voltallig bestuur.
Waarna een openingswoord van voorzitter Tony Kuschel met een woord van bezinning, een woord van waardering voor de bestuursleden van de vereniging en een gedicht. Zij allen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het welslagen van deze koempoelandagen.

7. Herdenkingen
Evenals voorgaande jaren is er door de IKA met veel vrijwilligers medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, op 15 augustus, bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in Enschede.
Mede door de medewerking en onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke sfeervolle herdenking geweest. Ook bij de Herdenking op 14 augustus bij het Monument voor de gevallenen in Almelo is de IKA vertegenwoordigd.

8. Kascommissie 2016 Kascommissie 2017
1e : Margie Balfour van Burleigh
2e : Pierre Mannette
3e :Reserve; Paula Hinne

9. Rooster van aftreden.
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar.
De bestuursleden die op de ALV in 2016 aftredend zijn, en daar kunnen aangeven of zij aanblijven, zijn ;
1e Tony Kuschel
2e Nol Kok

Naam: Tony Kuschel
Functie: Voorzitter/coördinator Entertainment
Aangetreden: juni 2000
Aftreden: febr. 2016
Herkiesbaar: Ja

Naam: Nol Kok
Functie: Secretaris/Red. NB.
Aangetreden: febr. 2006
Aftreden: febr. 2016
Herkiesbaar: Ja

Naam: Ron Burer
Functie: Penningmeester
Aangetreden: juni 2001
Aftreden: febr. 2017

Naam: Elly Woudstra
Functie: 2e Penningmeester
Aangetreden: juni 2001
Aftreden: febr. 2017

Naam: Martin De Jonge
Functie: Organisatie. Interne zaken
Aangetreden: juni 2001
Aftreden: febr. 2017

Naam: Joop Neijndorff
Functie: Organisatie. Interne zaken
Aangetreden: juni 2005
Aftreden: febr. 2017

Naam: Andrea v ’t Oostende
Functie: Sociale zaken en zieken
Aangetreden: febr. 2007
Aftreden: febr. 2017

Naam: Peter Camerik
Functie: PR Entertainment +Leden adm.
Aangetreden: febr. 2013
Aftreden: febr. 2017

Naam: Christien Jacobs
Functie: Algemene zaken en notuliste
Aangetreden: febr. 2015
Aftreden: febr. 2017

Michel van RuyvenJaarverslag IKA’90 2015