Jaarverslag secretaris 2019

op 24 februari 2020

Verenigingsjaar; 1 januari-2019 t/m 31 december-2019.
-Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

1.Verloop van ledental van de vereniging in 2019.
Ondanks de aanmelding van nieuwe leden, is er door verloop in het afgelopen jaar per 1-01-2020 een lager totaal aantal leden dan in het vorige kalenderjaar. De IKA’90 heeft momenteel 242 leden.

Helaas hebben wij ook nu weer in januari 2020 van een aantal leden het lidmaatschap moeten beëindigen. Dit omdat zij na herhaalde herinnering door de penningmeester, hun contributie voor komend jaar niet voldaan hebben.
Zij blijven natuurlijk welkom op de koempoelans, maar betalen dan de entree als zijnde niet lid.

2. Opkomst bij de Koempoelans.
In 2019 hebben we 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren.
Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans en de verwendag voor onze 70+ leden was 130 bezoekers per koempoelan.
Met een piek op de Paas en Kerstkoempoelan van meer dan 200 personen.
De muziek op de koempoelans is ook dit jaar weer door verschillende bands verzorgd. Maar in juni is de muziek weer met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Zij komen 2 wekelijks een avond bij elkaar om te spelen en te oefenen om op de juni koempoelan voor de leden te kunnen optreden.
De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar weer hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten. Waarvoor wij als IKA onze welgemeende waardering en dank uitspreken.

3. Overleden in 2019.
De volgende leden zijn ons ontvallen.
Mw. C. Beck Almelo, Hr. B. Faulhaber Hengelo, Mw. S. de groot Almelo. Hr. J.H. Martherus Almelo, Hr. L.H. Turpijn Delden. Hr. R. Warlich Hengelo, Mw. J.S. Zandgrond Hengelo.
Tijdens de koempoelans is er in een memoriam aandacht aan gegeven.

4. Geplande en uitgevoerde activiteiten.
10x. IKA koempoelans.
Waarvan één in originele Indische klederdracht (mei)en waaraan door veel bezoekers gevolg is gegeven. En we weer een mooie groepsfoto hebben kunnen maken
10x. Bestuursvergaderingen.
1x. Algemene Leden Vergadering. (februari)
1x. de 2 jaarlijkse verwendag voor onze 70+ leden.
1x. Minibazaar tijdens de koempoelan (november)
1x. Extra Artiesten op de Paas-koempoelan. (maart)
3x Informatie mogelijkheid tijdens koempoelans, over wetten voor oorlogs- getroffenen, zijn de WUBO, CAOR
Daarbij heeft onze Pelita adviseur, Hr. Theo Boiten op 27 oktober zijn laatste spreekuur bij de IKA gehouden.
Zijn taak is overgenomen door Pelita medewerkster Josselien Verhoeven . Medewerker sociale dienstverlening. Coördinator regio Oost-Nederland.

5. Busreis.
In 2019 waren er onvoldoende middelen een busreis te organiseren. De financiële situatie noopte ons er toe geen afspraken te maken die een negatief saldo zouden kunnen opleveren. Hopelijk kunnen we dit jaar wel de geplande activiteiten organiseren.

6. Paas en Kerstkoempoelan.
De Paas-koempoelan en Kerstkoempoelan van 2019 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. De Paas-koempoelan met inmiddels traditionele medewerking van de dansgroep Hawaiian Fantasie. En de Kerstkoempoelan met o.a. het optreden van de Band ” AFFINITY” met het maximale aantal bezoekers, een Kersttoespraak van voorzitter Tony Kuschel, Burgemeester Arjen Gerritsen en onze beschermheer Renier van Broekhoven. We kijken er met veel plezier op terug. De voorzitter besluit zijn toespraak met een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers. Zij hebben allemaal belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en het welslagen van de koempoelan dagen.

7. Herdenking gevallelenen in Zuid Oost Azië.
Op 15 augustus 2019 is er zoals ook in de voorgaande jaren door de IKA met veel vrijwilligers medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, bij het Indiëmonument in Enschede. Mede door de onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke mooie sfeervolle herdenking geweest.

Bij de Herdenking bij het Monument voor de gevallenen van Almelo op
14 augustus, was een IKA vertegenwoordiging aanwezig.
Ook hier was het een sfeervolle en indrukwekkende herdenking.

8. Kascommissie 2019
– 1e Eugene Briët, :1e.
– 2e Paula Hinne, :2e
– 3eReserve: Bart van Cornewal, :3e

9. Rooster van aftreden. IKA’90 2020
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar.
De volgende bestuursleden zijn op de ALV in 2020 Aftredend/herkiesbaar:

Aftredend/herkiesbaar bestuursleden 
1. Tony Kuschel, aangetreden – juni 2000. – febr. 2020
2. Nol Kok, aangetreden – febr. 2006. – febr. 2020

Overige bestuursleden
1. Martin De Jonge, aangetreden – juni 2001. – febr. 2021
2. Christien Jacobs, aangetreden – febr. 2015. – febr. 2021
3. Margie Balfour, aangetreden – febr. 2017. – febr. 2021

Einde jaarverslag 2019
secretaris Nol Kok.

Michel van RuyvenJaarverslag secretaris 2019