Kom naar de jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) op 25 februari 2018

op 8 januari 2018

Beste leden,
Nu onze ledenvergadering weer in zicht is zou ik u toch dringend willen vragen om hierbij aanwezig te zijn. Dit in het belang van onze vereniging.

In de wandelgangen horen wij wel eens wat op en aanmerkingen over het een en ander. Ik roep u op om echt eens in de ledenvergadering aanwezig te zijn. Dan kunnen we met elkaar bespreken waarom de dingen gaan zoals het gaat en of zoeken naar een oplossing. Wij tellen veel leden in onze vereniging maar als er 30 man op de vergadering komen dan is dat veel!

Uiteindelijk moeten we samenwerken om het succes van onze koempoelans vast te houden. Veel van onze bestuursleden zijn ook niet meer de jongsten, dus misschien zijn er onder jullie leden die de vereniging een warm hart toedragen en iets zou willen betekenen voor de IKA. Graag zouden wij dit willen horen misschien zijn er nieuwe ideeën om onze koempoelans toekomstbestendiger te maken. Ik zou zeggen, laat het zien en horen. De vergadering duurt maar hooguit 1 uur! Mogen wij op u rekenen?

Bij voorbaat dank voor uw interesse en belang in onze vereniging!
Andrea van ’t Oostende.

Michel van RuyvenKom naar de jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) op 25 februari 2018