Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch, Gladjakker

op 17 september 2017

Een sluw gemeen listig persoon. Gladjakker is ontleend aan geladak, een Maleis woord voor zwerfhond of- er zijn meerdere versies in omloop- van gladag, een verkorting van djaran gladag, destijds een soort lastpaard. De VOC’ers namen dit over als gla-dakker, wat stond voor een gemeen, sluw persoon. Onder invloed van het al bestaande gladjanus ontstond uiteindelijk het woord “gladjakker”.

Aldus J.W. de Vries in De Nieuwe Taalgids

Michel van RuyvenLeenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch, Gladjakker