Lidmaatschap Indische Koempoelan Almelo ‘90

Lid van de vereniging kan men worden als men een binding heeft of heeft gehad met Indonesië in de ruimste zin. Natuurlijk kunt u ook donateur worden van onze vereniging.

Persoonlijke gegevens

  Aanhef*

  Voornaam*

  Achternaam*

  Geboortedatum*

  Voornaam partner

  Achternaam partner

  Geboorte datum partner

  Straat en huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoon*

  E-mailadres*

  Contributie (per jaar)*

  Datum van invullen*

  Opmerking(en)

   

  Het is niet meer mogelijk met een acceptgirokaart te betalen.
  Vriendelijk verzoek van de penningmeester hem middels het aanvinken van het vakje hieronder te machtigen het contributiebedrag per automatische incasso te laten overschrijven.

  Alle betalingen naar:

  Banknummer: IBAN nr.
  NL43RABO0354862529

  t.n.v. Penningmeester IKA ‘90 te Almelo.

  Adreswijziging doorgeven of afmelden

  Adreswijziging of afmelding kunt u per email doorgeven aan de ledenadministratie, tnv. Tony Kuschel (tony.kuschel@gmail.com), Beatrixstraat 11, 7507 VX, Almelo.

  Vermeld bij een verhuizing uw oude en uw nieuwe gegevens. Bij een afmelding ontvangen wij graag uw volledige adresgegevens en de reden van afmelding.

  Michel van RuyvenLidmaatschap Indische Koempoelan Almelo ‘90