Maandelijkse vergadering

op 22 september 2015

Elke dinsdag voor de koempoelan komt het voltallig bestuur bijeen om de voorbereiding te treffen voor de komende koempoelan. Hier wordt het programma van die middag besproken en de taken doorgenomen. Het bestuur wil niets aan het toeval overlaten. Overige agendapunten worden behandeld waarbij eenieder volledige inspraak heeft. Door een vorm van evaluatie van de vorige koempoelan komen wij vaak onderwerpen tegen die voor verbetering vatbaar zijn. Wij trekken hieruit onze lering en geven hier een positieve wending aan.

Michel van RuyvenMaandelijkse vergadering