Marie, je bent fantastisch…..

op 1 januari 2014

Ter gelegenheid van ons 15-jarig jubileum heeft het bestuur van de Indische Koempoelan Almelo’90 deze verhalen en gedichtenbundel uitgegeven als dank voor de inzet en toewijding van Marie Rietberg.

Marie heeft vanaf de oprichting van onze vereniging …in den beginne…. als bestuurslid en later als adviseuse voor het bestuur, altijd haar goede wil getoond, om onze leden een warm hart toe te dragen.

Vanuit haar visie op het totale gebeuren heeft zij ons altijd bijgestaan om het bulletin inhoudelijk wat op te vrolijken. Deels met leuke verhalen uit vroegere tijden en deels met het schrijven van zelfgemaakte gedichten.

Hoe kunnen wij anders …dan haar hartelijk danken voor haar steun en toewijding gedurende ons 15-jarig bestaan. Immers zij heeft niet alleen haar bijdrage geleverd in het schrijven van verhalen en gedichten, maar zij is ook een spreekbuis voor onze Indische vereniging en als zodanig heeft Marie ons altijd met overvloedige liefde, een warm hart toegedragen.

Wij kunnen niets anders dan haar op deze wijze een ode brengen, door de verzameling van haar verhaaltjes en gedichten, te bundelen. Als bestuur, een welgemeende dank voor je inzet en moge de lezers van deze bundel veel leesplezier hebben.

Marie, je bent fantastisch…..

Namens het bestuur van de Indische Koempoelan Almelo,
hartelijk dank!.

Michel van RuyvenMarie, je bent fantastisch…..