Marie Rietberg vertelt, De halfbroer

op 1 september 2012

Toen ik in Jogjakarta woonde ging ik vaak naar de bioscoop. Op een avond werd er een film gedraaid in Seni Sono dichtbij de Kraton. Greer Carson was er de hoofdrolspeelster. Ze was mijn lievelingsster, dus ging ik er heen. Ik had een mooie plaats met vrij uitzicht, maar een paar minuten voor de aanvang van de film kwam er een grote Javaan voor mij zitten. Hij was gekleed in traditionele klederdracht met een blangkon – een gebatikt hoofddeksel met een knobbel van kain onderaan – en een kris in de kain op zijn rug gestoken . De film begon te draaien, maar wat gebeurde er? Omdat hij zo groot was, kon ik niets zien. Daarom keek ik langs hem heen naar de film. Maar…….als ik links van hem keek, ging hij ook naar links, ging ik rechts van hem naar de film kijken , deed hij dat ook. Ik werd er dol van en zei: “Wat ben jij een vervelende man, zo kan ik de film niet goed volgen.” De man draaide zich om en zei in perfect Nederlands: “Pardon, mevrouw, zullen we van plaats wisselen?” Ik kon wel door de grond gaan van schaamte.

Die man bleek de halfbroer te zijn van de toenmalige Sultan van Jogjakarta. Door dit geval zijn we goed bevriend geraakt. Ter gelegenheid van de veertigste sterfdag van minister Mangoensarkoro werd ik uitgenodigd om de selamatan bij te wonen. Alle aanwezigen moesten in een kring in kruiszit zitten. Die zithouding was ik niet gewend. De prins, die ook aanwezig was, zat tegenover mij. Hij gaf mij toestemming om in een gemakkelijker zithouding te zitten.

Ik heb de rest van de selamatan met mijn benen gestrekt mogen zitten.

Michel van RuyvenMarie Rietberg vertelt, De halfbroer