Nieuwsbulletin digitaal

op 12 februari 2016

Zoals al eerder aangegeven willen wij het Nieuwsbulletin digitaal gaan verspreiden. Wij hebben daarvoor uw e-mailadres nodig. Ons verzoek aan de leden die een e-mailadres hebben om dat door te geven aan de secretaris.

Dat heeft nog niet erg veel reactie opgeleverd. Toch wil ik een begin maken met het digitaal verzenden. Dit vooralsnog aan alle leden waarvan een e-mailadres bij mij bekend is. Hebt u uw e-mailadres nog niet doorgegeven en wilt u wel meewerken, stuur dan een e-mail naar de secretaris nolkok@home.nl. Onder vermelding van “Nieuwsbulletin”. Naar het emailadres dat in ons Nieuwsbulletin staat.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking Nol Kok

Michel van RuyvenNieuwsbulletin digitaal