Nog dit jaar een of twee Koempoelans

op 29 november 2021

Beste leden,
Wij, het bestuur, is bijeengeweest om te overleggen wat wij kunnen en mogen om nog dit jaar een of twee Koempoelans te kunnen organisten. Het is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar geleden dat we de laatste koempoelan gehouden hebben. En het gemis aan het maandelijks contact horen we steeds vaker nu we iets meer vrijheden hebben. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het bestuur net als onze leden uitkijken naar de tijd dat we elkaar weer op een normale manier mogen ontmoeten en begroeten op een koempoelan.

Door de corona problemen, die veel langer duren dan we ooit konden vermoeden, hebben we tijd gehad om na te denken over onze situatie en het functioneren van de koempoelan zoals het jaren gegaan is. Maar ook om vooruit te kijken naar de mogelijkheden om in de nabije toekomst als Koempoelan te kunnen blijven functioneren.

Daarnaast hebben we, om als een financieel gezonde vereniging te kunnen blijven functioneren, nagedacht hoe we dat in de nabije toekomst kunnen garanderen en waarmaken. In de afgelopen periode van twee jaar zijn ons helaas veel leden ontvallen en mede door een natuurlijk verloop, het ouder worden waardoor men niet meer in staat was om lid te blijven.

In het stuk van Uw voorzitter heeft u kunnen lezen wat er besloten is. Het bestuur heeft het besluit genomen om de Vereniging IKA’90 te veranderen in een Stichting, met de naam Stichting IKA.

Het overleg met Notaris Bolding, die de benodigde stukken zal voorbereiden en de gesprekken die nodig zijn om bij de Kamer van Koophandel en de Bank de oprichting van de stichting IKA officieel te kunnen maken, zijn inmiddels afgerond. Wij kunnen u dan ook mededelen dat we in plaats van “Vereniging IKA’90”, doorgaan als, “Stichting IKA”, op de manier zoals we dat altijd gedaan hebben.

Waarom zult u vragen is het nodig om dit te doen. Een vereniging heeft leden. Leden betalen contributie Als vereniging heb je bepaalde verplichtingen naar de leden. Er zal jaarlijks een Algemene Leden Vergadering gehouden moeten worden. Leden kiezen de bestuursleden. Het bestuur bepaalt onderling wie welke functie gaat bekleden.

Het plan om de vereniging te veranderen in een stichting is opgekomen in deze tijd waarbij we constateerden dat we met een gemiddelde opkomst op de Maandelijkse Koempoelan onder het aantal bezoekers bleven dat we minimaal nodig hebben om financieel positief te kunnen draaien. Dat kan wel een tijdje goed gaan, maar we moeten wel op tijd ingrijpen voor dat het te laat is en we zouden moeten stoppen met de organisatie van onze koempoelans. Daarom hebben we uitgekeken naar een andere opzet.

Als stichtingsbestuur kunnen we een aantal noodzakelijke maatregelen direct nemen zonder het eerst in een ledenvergadering voor te stellen. Terwijl het in de praktijk al jaren zo is dat het aantal leden dat een jaarlijkse ALV bezoekt maximaal 10% van ons ledenbestand is. Dat is erg weinig. De bestuurssamenstelling zal niet veranderen. Er blijft een Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur in de stichting. Het bestuur bepaalt wie er in het bestuur zitting nemen. Een stichting kent geen leden. Wel bezoekers en of donateurs. Er zal geen maandelijks Nieuwsbulletin meer gemaakt worden. De data van de geplande koempoelans zullen op een flyer gedrukt worden. En bij de kassa ter informatie aangeboden worden.

De IKA Site blijft bestaan. En voorlopig zal de maandelijkse Informatie ook op de site vermeld worden. Ook met de SIC uit Hengelo en de Slamat Datang uit Enschede blijven we in overleg. Dat is eenvoudig omdat we in de SIKB (Stichting Indische Koempoelan Besar) minstens een maal per jaar bij elkaar komen om samenwerking te bespreken zoals we dat al jaren in goed overleg doen.

Nol Kok

Michel van RuyvenNog dit jaar een of twee Koempoelans