Nog vermelden

op 14 november 2019

Vertrek
van Andrea van ‘t Oostende (vacature).

(PIO)-penningmeester in opleiding
Ilse Bollemeijer.

Stagiaire
Coby De Boer. Nog geen duidelijke bestuurstaak omschreven.

† Ons is pas kort geleden ter ore gekomen
dat de Hr. R.T. de Vries uit Peize in juli j.l. is overleden.

Michel van RuyvenNog vermelden