Ons digitale nieuwsbulletin in 2016

op 4 november 2015

Wellicht zijn er binnen onze koempoelan leden, die het op prijs stellen om ons digitale nieuwsbulletin (in kleur) per email te ontvangen.
Ja, dat kan! Maar…… de eerste zet is aan U.

Wij verzoeken u een email aan Nol Kok nolkok@home.nl te sturen dat u er prijs op stelt om het NB per email te ontvangen. Het gebeurt vaak dat email adressen niet goed worden doorgegeven. Hierdoor is dit dan uitgesloten.

U heeft ook nog de mogelijkheid om het NB op onze website in te zien. Stuur uw email voor 31 december aan onze secretaris Nol Kok. Wij zullen verder bezien hoeveel aanmeldingen wij binnen krijgen en zullen hier later op terugkomen. U krijgt voorlopig nog wel het NB per post toegestuurd. let op… uw aanmelding is niet verplicht!

Wij hopen in de toekomst kosten te besparen op de verdeling van ons nieuwsbulletin. Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking in deze. Met een hartelijke groet
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenOns digitale nieuwsbulletin in 2016