Ons digitale nieuwsbulletin in 2017

op 15 november 2016

Naar aanleiding van onze enquête zijn ruim 83 leden, die hebben aangegeven het Nieuws Bulletin (NB) digitaal te willen ontvangen vanaf januari 2017.
Dit is 40% van ons ledenbestand.

Wellicht zijn er binnen onze koempoelan leden, die het ook prijs stellen om ons digitale nieuwsbulletin (in kleur) alsnog per email te ontvangen. Ja, dat kan! Maar de eerste zet is aan U. Wij verzoeken u een email aan Nol Kok (nolkok@home.nl) te sturen dat u er prijs op stelt om het NB per email te ontvangen.

Het gebeurt vaak dat email adressen niet goed worden doorgegeven. Hierdoor is dit dan uitgesloten. U heeft ook nog de mogelijkheid om het NB op onze website in te zien.

Stuur uw email voor 31 december aan onze secretaris Nol Kok. Wij zullen verder bezien hoeveel aanmeldingen wij nog binnen krijgen en zullen hier later op terugkomen. U krijgt voorlopig nog wel het NB per post toegestuurd. let op uw aanmelding is niet verplicht!

Wij hopen in de toekomst kosten te besparen op de verdeling van ons nieuwsbulletin.
Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking in deze.

Met een hartelijke groet
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenOns digitale nieuwsbulletin in 2017