Ons digitale nieuwsbulletin in 2019

op 5 oktober 2018

Naar aanleiding van onze enquête zijn er ruim 70 leden, die hebben aangegeven het Nieuws Bulletin (NB) digitaal te willen ontvangen vanaf januari 2017. Dit is 40% van ons ledenbestand. Wellicht zijn er binnen onze Koempoelan leden, die het ook op prijs stellen om ons digitale nieuwsbulletin (in kleur) alsnog per email te ontvangen. Ja, dat kan! Maar…… de eerste zet is aan U.

Wij verzoeken u een email aan Nol Kok nolkok@home.nl te sturen dat u er prijs op stelt om het NB per email te ontvangen. Het gebeurt vaak dat email adressen niet goed worden doorgegeven. Hierdoor is dit dan uitgesloten.

U heeft daardoor ook altijd de mogelijkheid om het NB op onze website indischekoempoelan.nl in te zien.
Stuur uw email voor 31 december aan onze secretaris Nol Kok. Wij zullen verder bezien hoeveel aanmeldingen wij nog binnen krijgen en kunnen hier later op terugkomen.

Let op… uw aanmelding om het NB per E-mail te ontvangen is niet verplicht! U krijgt voorlopig nog wel het NB per post toegestuurd.
Wij hopen enkel in de toekomst kosten te besparen op de verdeling van ons nieuwsbulletin.

Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking in deze.

Met een hartelijke groet
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenOns digitale nieuwsbulletin in 2019