Ook willen we graag nogmaals een beroep doen op uw medewerking.

op 6 december 2016

We zouden het namelijk zeer op prijs stellen, als we na afloop van een koempoelan op uw medewerking mogen rekenen bij het alvast opeen stapelen van de stoelen in het beneden deel. Zodat wij die daarna met een kar terug kunnen brengen naar de lokalen waar ze die zaterdag voorafgaande aan de koempoelan, voor het inrichten van de zaal vandaan gehaald zijn. Ook het terugbrengen naar de bar van de kopjes en glazen die u gebruikt heeft, scheelt ons tijd en mankracht.

Na iedere koempoelan moet de inrichting van de Schelf n.l. weer in de zelfde staat en inrichting achtergelaten worden als die van de zaterdag voorafgaand aan de koempoelan. Dat houdt in dat uw bestuur en vrijwilligers onmiddellijk na afloop van de koempoelan als de gasten vertrokken zijn beginnen met dat opruimen en inrichten. Dat zijn we aan de beheerders van de Schelf verplicht en we zijn ontzettend blij met de medewerking van beheerder en alle medewerkers van de Schelf. Die het hele jaar door bij alle koempoelans voor ons klaar staan. Daarvoor onze welgemeende dank.

Dit verzoek is tijdens de koempoelan ook al wel gedaan via de omroepinstallatie, maar op deze manier hopen we iedereen te bereiken die het bestuur en de vrijwilligers hierbij kunnen ondersteunen. Bij voorbaat onze dank. Nol Kok

Michel van RuyvenOok willen we graag nogmaals een beroep doen op uw medewerking.