Openstaande vacature

op 9 september 2016

Er zijn door het bestuur gesprekken gaande met een lid die te kennen heeft gegeven bereidt te zijn om zich met de financiën van de IKA bezig te houden. I.v.m. de nog openstaande vacature. Wij houden u op de hoogte.

Michel van RuyvenOpenstaande vacature