Opgave deelname Koempoelan

op 8 januari 2018

Opgave deelname Koempoelan bij;

• Martin de Jonge,
• tel: 0546-459580
• Mobiel;06-13280788
• e-mail; marten-de-jonge@hotmail.com

Uiterlijk t/m de woensdag voor afgaande aan de koempoelan. Het is altijd mogelijk dat er in het geplande jaarprogramma wijzigingen optreden door onverwachte gebeurtenissen.

Kijk altijd in het laatste Nieuwsbulletin of in het NB op de website.

Michel van RuyvenOpgave deelname Koempoelan