Opgeven en wegblijven zonder bericht

op 10 februari 2016

Het afgelopen jaar heeft een groot aantal leden en niet leden zich voor de koempoelan aangemeld en desondanks spontaan zonder enige reden niet komen opdagen. Dit heeft geleid tot een financiële schadepost voor onze IKA. Wij gaan nu aan de hand van opgave lijst, die personen aanschrijven om hen alsnog te verplichten het verschuldigde bedrag van u te vorderen. WEES SPORTIEF en bel tijdig als u niet komt, dan heeft het voor u geen consequenties. Anders moeten wij een beroep doen op uw nalatigheid. Het zou te ver gaan als wij u bij uw aanmelding eerst het bedrag te laten overmaken om de koempoelan te bezoeken. Laat het wederzijdse respect prevaleren. Hartelijk dank voor uw medewerking namens het voltallig bestuur. Eén goede voornemen voor 2016 nietwaar.

In het januari nieuwsbulletin staan de data van onze koempoelans met de bands enz. voor het hele jaar 2016, met de aantekening “Wijzigingen voorbehouden”!
1e wijziging: Op de koempoelan in mei is de Hr. Theo Boiten niet aanwezig!

Michel van RuyvenOpgeven en wegblijven zonder bericht