Opgeven voor een koempoelan en wegblijven zonder bericht.

op 13 februari 2017

Het afgelopen jaar hebben een groot aantal leden en niet leden zich voor de Koempoelan aangemeld en desondanks spontaan zonder enige reden niet komen opdagen. Dit heeft geleid tot een financiële schadepost voor onze IKA. Wij gaan nu aan de hand van opgave lijst, die personen aanschrijven om hen alsnog te verplichten het verschuldigde bedrag van u te vorderen. WEES SPORTIEF en bel tijdig als u niet komt, dan heeft het voor u geen consequenties. Anders moeten wij een beroep doen op uw nalatigheid. Het zou te ver gaan als wij u bij uw aanmelding eerst u het bedrag laten overmaken om de Koempoelan te bezoeken. Laat het wederzijdse respect prevaleren. Hartelijk dank voor uw medewerking namens het voltallig bestuur. Eén goede voornemen voor 2017 nietwaar.

Michel van RuyvenOpgeven voor een koempoelan en wegblijven zonder bericht.