Oproep aan onze trouwe bezoekers

op 14 november 2019

Wij hebben geconstateerd dat in de afgelopen maanden onze Koempoelan minder vaak werd bezocht (om welke reden dan ook). Wij hebben uw (financiële)steun heel hard nodig om onze uitgaven te dekken. Wij hebben 260 leden waarvan gemiddeld 100 leden het afgelopen halfjaar onze Koempoelan hebben bezocht. Doordat het bezoekersaantal met 50% is teruggelopen zijn wij genoodzaakt om onze reserves in te zetten om onze uitgaven te dekken. Door een aanhoudende terugloop van onze trouwe bezoekers zijn wij op dit moment financieel niet meer draagkrachtig en zijn genoodzaakt besparingen door te voeren voor het jaar 2020. Wij gaan voor het volgende jaar diverse besparingen doorvoeren om onze vereniging weer financieel gezond te maken. Wij hopen dat u het IKA financieel probleem begrijpt en onze Koempoelan wat vaker gaat bezoeken. Wij danken u bij voorbaat voor u welwillende medewerking en hopen u op onze Koempoelans weer hartelijk welkom te mogen heten.

Met een hartelijke groet
Tony Kuschel, uw voorzitter/penningmeester

Michel van RuyvenOproep aan onze trouwe bezoekers