Over Indische Koempoelan Almelo

Het doel van de vereniging is de contacten tussen de Indische Nederlanders in Almelo en omstreken te bevorderen. Door het organiseren van verschillende activiteiten wordt dit doel bereikt. Eén keer in de maand komen de leden bij elkaar, te weten op elke laatste zondag van de maand. Deze middag is een gezellig samenzijn met o.a. dans, muziek, bingo en lekker Indisch eten.

Meer over de vereniging

Er wordt ook regelmatig voorlichting gegeven over onderwerpen die van belang zijn voor de leden o.a. op het gebied van huisvesting, sociale en maatschappelijke zorg, enz. Eén maal per jaar wordt een reis georganiseerd o.a. naar de Pasar Malam in den Haag.

De beschermvrouwe aan de vereniging was oud-wethouder. Mw. J. van der Kooy-Feenstra. Zij is in oktober 2006 overleden. Oud-wethouder Reinier van Broekhoven is nu onze beschermheer.

Ondersteuning van de vereniging wordt verder verleend door Notaris Bolding, Gemeente Almelo. Naast de eigen activiteiten neemt de vereniging ook actief deel aan verschillende andere culturele evenementen. Tevens hebben wij als service een pagina met allerlei tips al dan niet van financiële aard.

Neem contact op

Leden

Lid van de vereniging kan men worden als men een binding heeft of heeft gehad met Indonesië in de ruimste zin. Natuurlijk kunt u ook donateur worden van onze vereniging.

Vereniging

Indische Koempoelan Almelo’90

Oprichting

Bij akte, 27 augustus 1991

K.v.K. 40076531

 

Bankrekening RABO 35.48.62.529

Michel van RuyvenOver Indische Koempoelan Almelo