Over Indische Koempoelan Almelo

Het doel van de vereniging is de contacten tussen de Indische Nederlanders in Almelo en omstreken te bevorderen. Door het organiseren van verschillende activiteiten wordt dit doel bereikt. Eén keer in de maand komen de leden bij elkaar, te weten op elke laatste zondag van de maand. M.u.v. Kerst koempoelan, waarvoor een datum voor de Kerst worden gekozen. Deze middag is een gezellig samenzijn met o.a. dans, muziek, bingo en lekker Indisch eten.

Meer over de vereniging

In samenwerking met de stichting Pelita wordt regelmatig voorlichting gegeven over onderwerpen die van belang zijn voor de leden o.a. op het gebied van huisvesting, sociale en maatschappelijke zorg.

Verzoeken om hulp en begeleiding bij aanvragen op gebied van; Projecten voor begeleiden van Indische en Molukse oorlogsgetroffenen en hun nazaten. En contact gebonden zorg van aard.

De Stichting Pelita heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd.

De ondersteuning wordt verleend door Josselien Verhoeve.

Josselien is medewerkster Sociale dienstverlening Coördinator regio Overijssel bij de Stichting Pelita.

Naast de eigen activiteiten neemt de vereniging ook actief deel aan verschillende andere culturele evenementen.

Neem contact op

Leden

Lid van de vereniging kan men worden als men een binding heeft of heeft gehad met Indonesië in de ruimste zin. Natuurlijk kunt u ook donateur worden van onze vereniging.

Vereniging

Indische Koempoelan Almelo’90

Oprichting

Bij akte, 27 augustus 1991

K.v.K. 40076531

 

Bankrekening RABO 35.48.62.529

Michel van RuyvenOver Indische Koempoelan Almelo