Overige besparingen voor 2020

op 14 november 2019

Op de gehouden ingelaste bestuursvergadering vergadering op 4 november jl. zijn meerdere posten aan de orde gesteld, die voor besparing in aanmerking komen. O.a.: consumpties bands voor eigen rekening (wel maaltijd en koffie/thee}
De reiskosten van de bestuursleden, die buiten Almelo woonachtig zijn Het afschaffen van de snacks bij de koffie (wordt vervangen door koekjes) De bestuursleden en aanhang krijgen vrij entree, betalen hun maaltijd zelf.
Overige inkomsten: de cateraars dragen maandelijks een vast bedrag af voor de snacks- en cateringstand.

De borden, servetten, lepels en vorken komt voor rekening van de cateraars. Voor de contributieverhoging zal een verzoek aan leden in de ALV (23 februari 2020) worden voorgelegd, die in het jaar 2021 wordt uitgevoerd.

Met een hartelijke groet.
Tony Kuschel, uw voorzitter/penningmeester

Michel van RuyvenOverige besparingen voor 2020